HPV и опасностите, които вирусът крие за здравето ни

Човешкият папилома вирус (HPV) е една от най-разпространените инфекции в световен мащаб. Статистиката сочи, че почти всеки сексуално активен човек ще се зарази с HPV в даден момент от живота си. И въпреки че в повечето случаи инфекцията протича безсимптомно, нерядко вирусът може да има неблагоприятно влияние върху здравословното състояние на инфектирания.

Съществуват редица рискове, които човешкият папилома вирус крие за нашето здраве. Повечето от тях са свързани с развитието на някои онкозаболявания. При жените HPV най-често води до рак на маточната шийка, който е четвъртият най-разпространен вид рак сред жените. Почти всички случаи на цервикален рак са обвързани с HPV инфекция.

Други онкозаболявания, често причинени от инфекция с човешки папилома вирус, са рак на вулвата, вагината, пениса, ануса и някои видове рак на главата и шията. Специалистите напомнят, че броят на раково болните би могъл да бъде значително редуциран, ако хората получават навременна и точна информация относно HPV и начините за превенция на вируса. Добавят още, че именно липсата на достатъчна осведоменост по темата допринася за разпространението на инфекцията по целия свят.

Елиминирането на HPV-предизвиканите заболявания е един от основните приоритети на европейското здравеопазване. Целта пред Европа е до 2025 г. всяка държава-членка на ЕС да разполага с раков план, който да съдържа конкретни действия в посока ефективно справяне с човешкия папилома вирус. Планът следва да бъде полово неутрален, а неговото прилагане е особено необходимо при популации в риск. Два са факторите, играещи ключова роля за постигане на общата европейска цел – по-добра информираност на обществото по проблема и вземане на превантивни мерки срещу заразяване с HPV.

Отговорите на още въпроси като „Какво е HPV?“ и „Как можем да се предпазим от заразяване с вируса?“ ще откриете тук: https://hpvprevention.net/