Превенция на рака на маточната шийка

Всеки ден в България една, понякога две жени умират от рак на шийката на матката. Онкологичното заболяване е широко разпространено, а човешкият папилома вирус (HPV) е основен причинител за неговото развитие. Важно е да се знае, че то може да бъде предотвратено с помощта на ефективни програми за превенция и профилактика. Те изискват приемане на национални политики във всяка държава по отношение на плана за борба с рака.

Първичната профилактика на рака на маточната шийка се състои във ваксинация срещу HPV, а вторичната – в скрининг. В България липсва скринингова програма, а ваксинацията е препоръчителна, но не и задължителна. Осигуряването на достатъчно информация по темата в онлайн пространството също играе важна роля за превенцията на рака на маточната шийка. Повишената информираност на обществото води до ранна диагностика и навременно лечение. У нас информацията, която може да бъде открита онлайн, е недостатъчна, нерядко противоречива и не е осигурена от официален правителствен сайт.

Европейската онкологична организация (ECCO) цели до 2025 г. всяка държава-членка на ЕС да разполага с раков план, който съдържа конкретни действия в посока ефективен контрол над HPV. Той трябва да бъде полово неутрален, тъй като човешкият папилома вирус се разпространява както сред жените, така и сред мъжете. ECCO си е поставила за цел до 2030 г. да елиминира всички видове рак, причинени от човешкия папилома вирус (HPV).